Bloggarkiv

Andligt ledarskap del 9

Efter en halvårslång paus ska jag försöka få till en fortsättning på serien om andligt ledarskap jag hade på gång i fjol. Hösten gav inte mycket utrymme för skrivande, men nu ser det litet glesare ut i almanackan framöver! Som

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Av vad ska vi känna dem?

Jag fick en bunt frågor i e-posten, och eftersom detta är frågor som jag får då och då, beslöt jag att lägga upp frågorna och mina försök till svar också här. ”Det har i flera olika sammanhang varit tal om

Taggar: ,
Publicerad i Undervisning

Andligt ledarskap del 8

Om läraren är den, som undervisar i evangeliet, och på samma gång också identifierar de tankebyggnader, som vill dra bort vår uppmärksamhet från Jesus, är profeten den som sätter en bomb under dem. Profeten har nämligen den otacksamma uppgiften att

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Andligt ledarskap del 7

Läraren har gåvan att se helheter i Guds Ord, att kunna undervisa om ”hela Guds rådslut”. För att kunna börja se sammanhangen får man så lov att ägna tid, mycket tid, till att studera Guds Ord  - jag hörde en

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Andligt ledarskap del 6

Jesus bygger alltså sin församling genom den typ av ledarskap som nämns i Efesierbrevets fjärde kapitel. Vilken roll spelar då de enskilda tjänstegåvorna i den processen? Vi kan ta bilden från Ef 2, där Guds församling beskrivs som ett tempel

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Andligt ledarskap del 5

Alla de olika aspekterna på andligt ledarskap, alla tjänstegåvorna, allt från familjefäder och bönegruppsledare till apostlar,  har herdeskap som grundton. Den andlige ledaren är inte officer i Guds armé, han – eller hon – är herde! Det börjar bli rätt

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Andligt ledarskap del 4

Det börjar väl bli dags att ta upp frågan om ledarens karaktär också. Det räcker nämligen inte med bara begåvning, kunskap, och nådegåvor när en ledare ska formas! Ska vi bli användbara i en ledarfunktion får vi gå in i

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Andligt ledarskap del 3

Eftersom människor med falska eller överdrivna ledaranspråk har varit ett återkommande problem under kristenhetens historia kan det vara bra att ha en liten checklista att tillgå, när man ska pröva anspråken! Här har jag försökt sammanställa några punkter, som kan

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Andligt ledarskap 2

Innan jag går in på några detaljer skulle jag vilja börja med några allmänna iakttagelser från Gamla Testamentet, vilka fortsättningsvis  gäller för alla nivåer av andligt ledarskap. I det gamla gudsfolket fanns det kungar, domare, präster, och profeter. De utövade

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Andligt ledarskap 1

Jesus nämner fyra huvudelement i församlingens mognad och tillväxt på de enda två ställen i evangelierna, där han uttryckligen talar om sin kommande församling, alltså i Matt 16:18 och Matt 18:15-18. Han hänvisar till bekännelse och ledarskap när han säger

Taggar:
Publicerad i Undervisning