Bloggarkiv

Katolska kyrkan IV – samla skatter på jorden?

Nästa sak, som jag har frågetecken inför, är den märkligt dubbla inställningen till jordiska rikedomar – ett frågetecken som nog kan sättas för de lutherska folkkyrkorna också! Dels hyllas asketiskt liv, munklöften, och sådana ideal som förkroppsligas t ex i

Taggar:
Publicerad i Katolska kyrkan

Katolska kyrkan V – inget grönare gräs

Innan jag går vidare med mina frågor kring katolicismen, vill jag understryka, att jag inte är ute efter att få fram att katolikerna skulle vara värre vilsefarna och sämre kristna än alla andra! Det finns mindre lyckade bruk och traditioner

Taggar:
Publicerad i Katolska kyrkan

Katolska kyrkan VII – den enda sanna kyrkan?

Alla kristna samfund godtar den apostoliska trosbekännelsen, och bekänner sig därmed också tro på ”en helig, katolsk kyrka”.Fast vi säger ju ”allmännelig” istället för ”katolsk”. Skillnaden är hårfin, eftersom katolsk betyder allmännelig. I den katolska mässan bekänner man sig tro

Taggar:
Publicerad i Katolska kyrkan

Katolska kyrkan VIII – urkristendomens arvtagare?

Ett av de anspråk katolska kyrkan gör är att vara den rätta arvtagaren och efterföljaren till urkristendomen. Om det kan visas, att så är fallet, då stärks dess anspråk på att vara den rätta kyrkan avsevärt! Så, hur är det?

Taggar:
Publicerad i Katolska kyrkan

Katolska kyrkan IX – ett exempel på hur KK gör lära

Den som vill bli medlem i KK måste omfatta den romersk-katolska läran. Det finns bara en sådan, även om enskilda katoliker naturligtvis har vitt skilda uppfattningar i olika frågor, både ifråga om hur teori och hurudan praktik av katolsk tro

Taggar:
Publicerad i Katolska kyrkan

Katolska kyrkan X – integrerad hedendom

Först av allt vill jag säga, att jag med rubriken inte menar att den katolska kyrkan är att betrakta som hedendom! Vad jag vill påvisa i det här inlägget är att det finns en hel del vitmålad hedendom som smugits

Taggar:
Publicerad i Katolska kyrkan

Katolska kyrkan XI, om helgonen

Efter en halvårslång paus ska jag nu försöka avsluta min serie om den katolska kyrkan. Jag har helgonläran och frälsningsläran kvar på min lista, och nu ska vi först se på helgonen. Katolska kyrkan har drygt 4000 helgon, och dessutom

Taggar:
Publicerad i Katolska kyrkan

Katolska kyrkan III – om Skriften, trosreglerna, och successionen

Broder Sven-Olav kom med ett par åsikter på förra tråden, vilka jag tycker är väl värda att spinna vidare på! ”Jag tror inte på Sola Scriptura-principen”, säger du, och sedan fortsätter du med att peka på nödvändigheten av att ha

Taggar:
Publicerad i Katolska kyrkan

Katolska kyrkan VI – ska vi be till Maria?

Så har vi då kommit fram till den känsliga frågan om hur en kristen ska se på Jesu mor Maria. Om vi följer apostelns uppmaning att vi inte ska gå utöver vad skrivet är, har vi åtminstone något slags utgångspunkt.

Taggar:
Publicerad i Katolska kyrkan

Katolska kyrkan I – vad är det som lockar?

Det finns en del saker jag inte riktigt förstår. En av dem är varför människor med en luthersk/protestantisk bakgrund ibland blir fascinerade av den romersk-katolska kyrkan, dess dogmer och trosutövning. Så ett tag framöver kommer jag att skriva en serie

Taggar:
Publicerad i Katolska kyrkan