Bloggarkiv

Medbrottslingar

Det är ett tag sen jag senast skrev något om konflikten mellan Israel och palestinierna, så kanske ni orkar ta del av ett smakprov på hur det går till där nere? Det finns att läsa här: Skottpengar Om jag inte

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg

Arafat – Mer än ett hinder för fred!

För många har namnet Arafat kommit att bli en symbol för det som brukar kallas det palestinska folkets kamp. För andra har samma namn kommit att symbolisera terror, dubbelspel, löftesbrott och korruption. Han är död nu sedan flera år, men

Taggar:
Publicerad i Undervisning

UNHRC – FN:s dåliga skämt

I början av 2006 beslöt FN att bilda en ny organisation, vars uppgift skulle vara att ta upp frågor om brott mot de mänskliga rättigheterna i FN:s medlemsländer. Det hade i och för sig funnits en sådan organisation redan tidigare,

Taggar:
Publicerad i Undervisning

”Kauf nicht beim Juden”

Det kom ett brev från Kyrkans Utlandshjälp häromdan, undertecknat av självaste direktor Pietikäinen, där man försökte övertyga mig om hur fint och utomordentligt kristligt det vore, om jag skulle göra en testamentsdonation till förmån för nämnda organisation.

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg

Om Irans kärnvapen

En och annan har frågat mig vad jag tror om utsikterna i Mellanöstern, alltså om Israel kommer att anfalla Irans kärnkraftanläggningar för att hindra iranierna från att framställa kärnvapen, och vad som kommer att hända ifall de gör det –

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg

Inte en cent till Amnesty International!

Just det. Inte en cent till AI från detta hus, inte förrän en klar kursändring är gjord där! Och nuvarande ordförande för den finländska grenen av organisationen i fråga är sparkad. Mannen ifråga, Frank Johansson heter han, har nämligen tagit

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg

Kapningar och nyttiga idioter

En fartygskonvoj på väg till Gazaremsan har ”kapats”, det har nu basunerats ut så till den grad de senaste dagarna att det knappast kan ha undgått någon. Konvojen ifråga utgav sig för att vara en ”fredens flottilj”, ute endast och

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg

Fredsprocess med förhinder

Hösten år 2000 ingick en både ovanlig och glädjande artikel i Västerbottenskuriren. Skribenten hette Lars Jacobsson, professor i psykiatri i Umeå. Han diskuterade israeler och palestinier och deras respektive fredsvilja.   ”Att Israel vill fred tycks mig uppenbart”, skrev han.

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Vem vill krig i Mellanöstern?

Nyligen fick vi veta att en knapp majoritet av Europas invånare anser att Israel är det största hotet mot världsfreden, alltså ett större hot än t ex Nordkorea. Tidningarna gav dock inget besked om vad alla dessa mänskors åsikt grundade

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Israel, Gaza och folkrätten

Den här artikeln blev aktuell igen, eftersom 2012 avslutas på samma sätt som det år när jag först skrev den… Året (2009) avslutas med ett Israel som Hamas än en gång lyckats reta till gränsen för motaktioner med sina ständiga

Taggar:
Publicerad i Undervisning