Varför just leviterna?

Det kom en fråga här: Varför utvalde Gud just Levi stam, och inte någon av de andra, till att ha hand om prästtjänsten i Israel? Finns det någon förklaring till det i Bibeln?

 

Någon rak förklaring kan jag inte komma på att skulle finnas, däremot nog antydningar!

Så här tänker jag mig saken, nån annan kanske kan ge bättre besked.

Leviterna, de som hörde till Levis stam, blev ju avskilda för att tjäna Gud på heltid, ha hand om tabernakeltjänsten med allt vad som hörde till den, fungera som lärare i Mose lag bland folket osv.

 Sen kan man ju undra varför det blev just Levi stam, som fick det uppdraget?
Här tror jag att man kan se ett historiskt mönster, ett mönster som börjar i 1 Mos 34.
Det var Jakobs söner Simeon och Levi, som utförde blodbadet i Sikem.
De var alltså tydligen de två mest våldstillvända av Jakobs söner.
När Jakob sedan på sin dödsbädd profeterar om sina söners efterkommandes framtid, 1 Mos 49, uttalar han en förbannelse över deras grymhet, och meddelar  att dessa två stammar ska bli utspridda i Israel på grund av sin våldsamhet.
Det var alltså Simeon och Levi, som från början fanns som möjliga kandidater till att bli präststam, för den stam som skulle betjäna hela Israel skulle förstås komma att vara utspridd i hela Israel.
De stammar, som inte fått något besked om att bli utspridda, var ute ur räkningen från början.
Varför blev det då Levi?
Det har igen att göra med att Herren utvalde Mose och Aron.
De var båda av Levi stam.
Eftersom den förste översteprästen var levit, och det uppdraget sedan skulle gå i arv från far till son, blev det naturligtvis leviterna, som blev de utvalda.
Nu verkar det ju egendomligt, att det var på grund av en blodig hämndaktion, som de skulle bli utvalda till att vara Guds egendom och ha hand om tempeltjänsten..
När man tänker på vad den israeliska prästtjänsten var planerad att till slut leda fram till, är det dock inte så konstigt.
Det var enligt Guds vilja och beslut, som Jesus blev dödad, enligt Apg 4:27-28
Och det var just de våldstillvända levitiska översteprästerna, som såg till att det blev gjort!
När Levi stam blir präststam, 1440 år innan Jesus blir född, sker detta på grund av något som Levi och Simeon ställde till med 450 år innan leviterna blir utvalda vid Sinai.
Kaifas och Hannas, de två ättlingar till Levi ,som drev på att Jesus skulle fängslas och dödas, fanns alltså på plats i enlighet med något, som hade startat nära tvåtusen år tidigare.
Gud planerar långsiktigt!
Taggar:
Publicerad i Undervisning