Bloggarkiv

Sara

Den här gången ska vi se på händelserna i 1 Mos 17:15 – 18:15 Man kan tänka sig, att Abraham blir aningen konfunderad, när Gud börjar tala om att Sara ska föda en son åt honom – han har ju

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Abraham del 7

I textavsnittet 1 Mos 17:1-14 kan vi läsa om det förtydligade förbund, som Gud sluter med Abram, och om Guds löfte att ge hans avkomlingar Kanaans land, alltså nuvarande Israel med omnejd. I det här avsnittet upprepar och preciserar Gud

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Abraham del 6

Vi fortsätter att se vad vi kan lära oss av gamla tiders gudsmänniskor! Nu är det dags att titta litet närmare på skeendet, som ledde fram till Ismaels födelse.   I 1 Mos 15:4-5 får Abram löfte om att få

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Abraham del 5

I 1 Mos 14:18-20 beskrivs mötet mellan Abram och Melkisedek, kungen i Salem, som också var präst åt Gud den Högste. Melkisedek förser Abrams trötta män med bröd och vin, han välsignar Abram, och han välsignar också Gud, och ger

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Abraham del 4

Så kommer vi till 1 Mos 14, och berättelsen om Abrams krigståg mot de kungar, som överfallit Sodom, och tagit Lot och hans husfolk tillfånga. De här kungarna kom långt österifrån. Elam fanns i nuvarande sydvästra Iran, och var tillsammans

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Abraham, del 3

I 1 Mos 12:10-20 finner vi berättelsen om Abrams vistelse i Egypten – han kom sig dit på samma sätt som Jakob och hans söner ca 160 år senare, det blev svält i Kanaan, och detta tvingade dem att söka

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Abraham, del 2

Vi fortsätter att studera Abrahams trosvandring! Förra gången slutade vi med att konstatera, att det första verkliga trossteget i Abrahams liv kom när han bröt upp från Haran, och började vandra iväg mot Kanaans land. Han lämnade sin släkt och

Taggar:
Publicerad i Trons människor i Bibeln

Abraham, del 1

Det är skäl att nämna, att de allra äldsta släkttavlorna i första Mosebok kanske inte är fullständiga. Det är möjligt att endast de viktigaste personerna nämns, och det förefaller rentav troligt att det är just så. Detta därför att de

Taggar:
Publicerad i Trons människor i Bibeln

Noa

Han är väl en av de mest kända gestalterna i GT, gubben Noa med sin ark och sina djur. Han är också nummer tre i uppräkningen av trons människor i Hebreerbrevets elfte kapitel. Det sägs om honom att han vandrade

Taggar:
Publicerad i Trons människor i Bibeln

Hanok

Nummer två av de trosmänniskor, som nämns i Hebreerbrevets elfte kapitel, är Hanok. Enligt 1 Mos 5:21-24 var han ättling till Adams som Set, han levde i sjunde generationen efter Adam, och Adam själv var 625 år gammal när Hanok

Taggar:
Publicerad i Trons människor i Bibeln