Bloggarkiv

Mose och hans Gud

I 2 Mos 33:12 – 34:10 får vi återigen en glimt av den oväntat nära gemenskap, som redan gamla förbundets profeter hade med sin Gud. Mose var förvisso unik också i det sällskapet, Gud talade med honom ”ansikte mot ansikte,

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Mose vid Sinai

Berättelsen om Israels vistelse vid Sinai börjar i 2 Mos 19:1, och fortsätter fram till 4 Mos 10:10. Största delen av texten upptas av alla de olika lagar, anvisningar,och påbud, som Mose får ta emot av Herren, men där finns

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Vandringen till Sinai

I 2 Mos 12:31-19:2 beskrivs hur Mose leder folket ut ur Egypten,och genom Sinaihalvöns ödemarker fram till bergsmassivet Sinai. Fågelvägen handlar det om en sträcka på drygt trehundra kilometer, men för en folkvandring av den typ, som vi nu talar

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Mose – en studie i vandring i Ande

Berättelsen om Mose fortsätter i 2 Mos 4:18 – 12:30 med hans återkomst till Egypten, och hans mellanhavanden med Farao. Det är en annan Mose vi möter här, än den man, som på allt sätt försökte slingra sig undan Guds

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Mose fram till ”fyrtioårskrisen”

Mose föddes ca 1530 f Kr, åttio år före uttåget ur Egypten. Vid tiden för hans födelse hade Israels folk befunnit sig i Egypten i 350 år. Om vi går bakåt i tiden 350 år från dagens datum befinner oss

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Josef i Egypten

Josef torde ha varit strax under tjugo år gammal, när han såldes till Egypten – han var sjutton i början av 1 Mos 37, och händelserna som beskrivs i det kapitlet bör ha tagit ett år eller två. I 41:46

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Den unge Josef

Josef var den äldre av de två söner Jakob fick med Rakel, och dessa två var i sin tu de yngsta i brödraskaran. Eftersom Jakobs tolv söner var födda av fyra olika kvinnor, Lea, Rakel, Silpa och Bilha, var åldersskillnaden

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Jakobs omvändelse

Efter att Jakob tillbringat tjugo år hos sin morbror Laban i nuvarande östra Syrien, beslutar han sig för att återvända till Kanaan. Visserligen hade han ännu inte fått något bud från Rebecka om att kusten var klar, och Esau lugnat

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Jakob och Esau

Från Bibeln känner vi  Jakob som gudsmannen, som blev far till Israels tolv stamfäder, men vi känner också Jakob som den, som lurade sin far Isak att välsigna honom i stället för den äldre brodern, Esau, vi känner Jakob som

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Abraham och Isak

I  1 Mos 22 finner vi den märkliga berättelsen om hur Abraham får Guds befallning om att gå till Moria land för att där offra sin son Isak som brännoffer på ett berg, som Herren skulle visa honom. Enligt 2

Publicerad i Trons människor i Bibeln