Bloggarkiv

Messiasprofetior XI

Vi har kommit fram till sista avsnittet av det jag tänkte ta upp från den grupp messiasprofetior som handlar specifikt om Jesu lidande. Jes 53:9 Här beskrivs hur det kommer att gå till när Messias får sin grav. Eftersom han

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior X

Vi fortsätter i Jesaja 53. nu från v 6. Där beskrivs själva grundorsaken orsaken till att mänskligheten stod under Guds dom med orden ”vi ville alla vandra vår egen väg”, och där sägs vad som var Guds lösning på syndens

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior IX

Vi ska nu se på de profetiska utsagor om Jesu lidande och död, som finns i Jesaja, kapitel  53. Vi börjar från Jes 52:13, för det är där utsagan om Herrens lidande tjänare börjar. Det här är nämligen ett av

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior VIII

Jesu verk för att åstadkomma frälsning för mänskligheten kulminerar det sista dygnet han finns i jordelivet, och detta speglas tydligt i antalet gammaltestamentliga profetior, som handlar om hans lidande och död. Det finns många, och de förutsäger punkt för punkt

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior VII

I Ps 2:1-2 förutsägs att judar och hedningar kommer att samarbeta mot Sonen, Guds Son, alltså mot Messias. Där talas om furstar, som rådslår, och om kungar, som reser sig mot Herren och hans Smorde. I Matt 26:1-4, Mark 14:1

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior VI

Först en liten tillbakablick på var vi befinner oss: De delar av Messiasprofetiorna, som hittills behandlats, har alltså handlat om Jesu treåriga verksamhet före hans lidande började. Nu övergår vi till förutsägelserna om Jesu lidandes historia.   Sista måltiden &

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior V

Händelserna under den dag, när Jesus anländer till Jerusalem för sista gången under sitt jordeliv, är detaljerat förutsagda i Gamla Testamentet! I Sak 9:9, en text från 500-talet f Kr, förutsägs att Sions konung, alltså Messias, ska rida in i

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior IV

I 5 Mos 18 profeterar Mose, att det någon gång i framtiden skulle komma en profet, som är lik honom. Detta kan då inte innebära något annat, än att det en gång skulle komma ännu en profet, som likt Mose

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior III

Enligt den gammaltestamentliga profetian i Jes 40 skulle Messias verksamhet börja med uppträdandet av en profetgestalt, vars uppgift var att bereda marken för honom. Denna vägröjare skulle enligt Mal 4:5-6 komma i samma ande och kraft som tidigare hade kännetecknat

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior II

Jesu födelse och barndom   Enligt den gammaltestamentliga profetian skulle Messias födas av en jungfru, alltså utan medverkan av någon biologisk mänsklig far. Detta framgår av det så kallade protevangeliet i 1 Mos 3:15, det bibelställe, som redan på syndafallets

Publicerad i Jesus i GT