Bloggarkiv

Katolska kyrkan IX – ett exempel på hur KK gör lära

Den som vill bli medlem i KK måste omfatta den romersk-katolska läran. Det finns bara en sådan, även om enskilda katoliker naturligtvis har vitt skilda uppfattningar i olika frågor, både ifråga om hur teori och hurudan praktik av katolsk tro

Publicerad i Katolska kyrkan

Katolska kyrkan V – inget grönare gräs

Innan jag går vidare med mina frågor kring katolicismen, vill jag understryka, att jag inte är ute efter att få fram att katolikerna skulle vara värre vilsefarna och sämre kristna än alla andra! Det finns mindre lyckade bruk och traditioner

Publicerad i Katolska kyrkan