Bloggarkiv

Katolska kyrkan II – påvens helighet

Det finns, som sagt, mycket i katolska kyrkans lära jag kan bejaka. Vad gäller t ex kristusbekännelsen är KK klarare än vad t ex de lutherska kyrkorna på många håll i praktiken är idag. Den nuvarande biskopen i Rom (han

Publicerad i Katolska kyrkan

Katolska kyrkan III – om Skriften, trosreglerna, och successionen

Broder Sven-Olav kom med ett par åsikter på förra tråden, vilka jag tycker är väl värda att spinna vidare på! ”Jag tror inte på Sola Scriptura-principen”, säger du, och sedan fortsätter du med att peka på nödvändigheten av att ha

Publicerad i Katolska kyrkan