Bloggarkiv

Efesierbrevet i Bibel 2000

Efter en mycket längre paus än jag från början tänkt mig har jag nu försökt ta mig en titt på vad som har hänt med Efesierbrevet i Bibel 2000-versionen. Jag har använt samma arbetsmetod som när jag arbetade med de

Publicerad i Bibel 2000

Psaltaren i B2000, kap. 31-60

Samma metod har använts här som i tidigare avsnitt av genomgången av bibel 2000.(Metoden beskrivs i slutet av artikeln ”Förord och innehåll”)   PSALM 31 31:6 B2000: ”Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud”

Publicerad i Bibel 2000

Psaltaren i B2000, kap. 1-30

Här är då en redovisning av vad jag hittade när jag gick igenom de trettio första psalmerna i Bibel 2000-Psaltaren. I mina kommentarer har jag använt följande förkortningar: BK: Bibelkommissionen, FB: Svenska Folkbibeln, 1917: 1917 års översättning, KJ: New King

Publicerad i Bibel 2000

Femte Mosebok i B2000

Här är då resultatet av mitt försök att granska översättningen av femte Mosebok i Bibel 2000. 4:30 B2000: ”då skall du vända tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom”. Det är nu inte alls vad texten i verkligheten

Publicerad i Bibel 2000

Fjärde Mosebok i B2000

3:10 B2000: ”Aron och hans söner ska du ålägga att ha ansvar för sitt prästämbete. Varje obehörig som inkräktar på det ska dödas”. Först har vi då ”ansvar för sitt prästämbete”. Av skäl som jag redan redogjort för i kommentaren

Publicerad i Bibel 2000

Tredje Mosebok i B2000

Här är då resultatet av en snabb granskning av tredje Mosebok i Svenska bibelkommissionens version.  1:4 B2000: ”Han ska lägga sin hand på offerdjurets huvud, så att Herren kan finna behag i hans offer och han får försoning” Både KJ

Publicerad i Bibel 2000

Andra Mosebok i B2000

I andra Mosebok finns det tyvärr också ett och annat att invända mot BK:s formuleringar och ordval. Samma metod har använts vid den här granskningen som i genomgången av första Mosebok   2:25 Här står det att Gud ”tog sig

Publicerad i Bibel 2000

Första Mosebok i B2000

Här är nu några påpekanden av översättningsmissar och vad som faktiskt förefaller vara avsiktliga felöversättningar som finns i Bibel 2000-versionen av första Mosebok. ”Bibelkommissionen”, det team som ansvarat för översättningen av Bibel 2000, förkortas i allmänhet med ”BK” i texten.

Publicerad i Bibel 2000

Förord & innehåll, bibel 2000-genomgången

Den här texten skrev jag i början av 2000-talet. Under de sjutton år som gått sedan dess har jag inte haft anledning att ändra uppfattning på någon enda punkt i det jag då skrev. Jag har med sorg under åren

Publicerad i Bibel 2000