Bloggarkiv

Jesus i GT, del VII

Det finns mer att säga om Elisa som förebild till Jesus, ”en skugga av det goda som skulle komma”, även om han naturligtvis inte kunde göra full rättvisa åt den verklighet som sedan kom i Kristus. Och det finns fler

Publicerad i Undervisning

Tredubbel förnekelse

Det finns många sorters teologi i denm världsvida kristenheten. Vi har lagt oss till med konservativ teologi och liberalteologi, framgångsteologi och bakgångsteologi, för att nu inte tala om den kanske inte så kända, men dock mycket verksamma tomgångsteologin! Där finns

Publicerad i Undervisning

Jesus i GT, del VI

Jesus gjorde mängder av tecken och under, och också den aspekten finner vi förebilder till i GT. För att vi med säkerhet ska kunna säga att det är fråga om just förebilder, alltså något som direkt pekar framåt mot Jesus,

Publicerad i Undervisning

”Jag vill”!

Det står om Jesus, att när han såg folkskarorna, då kände han medlidande med dem och förbarmade sig över dem, eftersom han såg att de var så illa medfarna och uppgivna. När man är illa medfaren, då är man tilltufsad,

Publicerad i Undervisning

Jesus i GT, del V

Jesus är kungars Kung och herrars Herre, så vi kan vänta oss att hitta en förebild också till detta i Gamla Testamentet. Den förebilden behöver vi inte söka länge efter, för Isais son är en av de allra tydligaste Kristusförebilderna,

Publicerad i Undervisning

Rund tapp i fyrkantigt hål

Jag hade en gång en arbetskamrat, som använde just det uttrycket, när han skulle förklara hur han kände sig både på jobbet och tillvaron i allmänhet. ”Jag är som en rund tapp i ett fyrkantigt hål, passar inte in någonstans!”

Publicerad i Undervisning

Får och herdar

I dag är det andra söndagen efter påsk, och den här dagen i kyrkoåret har temat ”Den gode herden”. När jag läste texterna, som är valda för dagen, kom jag att tänka på ett svar, som jag en gång hörde,

Publicerad i Undervisning

Död eller Levande?

Nån gång för typ trettiofem år sen hade jag en dekal i bakrutan ett tag, i finländska färger, med blå text på vit botten. JESUS LEVER! stod det, med stora bokstäver. Jag hamnade i en och annan diskussion på grund

Publicerad i Undervisning

Oss såningsmän emellan

”Vad är det ni samtalar om?” Det är Jesus som frågar, och det är de två lärjungar, som går och utbyter desillusionerade tankar och känslor på vägen till Emmaus i Lukasevangeliets sista kapitel, som får frågan. Det här är ju

Publicerad i Undervisning

Oss åsnor emellan

Den svenska författarinnan Ylva Eggehorn har skrivit en liten dikt, som hon kallade ”Hosianna”. Den handlar om åsnan, som Jesus red på, när han drog in i Jerusalem. Hon ger en ironisk beskrivning av hur den dagens händelser tedde sig

Publicerad i Undervisning